top of page

APORIA

Een bundel van vijf poetische audiowerken

Verwachte levertijd: 6 juni

4.  matador | audio, graphic novel

MATADOR schetst een post-apocalyptische wereld waarin een groot deel van de mensheid is uitgestorven. De overblijvers, doordrongen van hun eindigheid, grijpen terug op een gladiator-achtig ritueel waarin de dood recht in de ogen wordt aangekeken.

Dit verhaal, over de even duistere als krachtige kanten van de menselijke natuur, wordt tot leven gebracht door de opzwepende compositie van producer Bastian Benjamin. Illustrator Franke Keyser ontwikkelde een graphic novel om te lezen tijdens het luisteren. Haar illustraties vertellen niet zomaar het verhaal maar verbeelden op associatieve wijze de spanning tussen mens en natuur, leven en dood, schoonheid en gruwelijkheid.

 

Coverart def.jpg
Coverart Kikkervis.jpg

3.  Kikkervis | audio, film

In KIKKERVIS verhoudt Ischa den Blanken zich tot de onomkeerbaarheid van sommige keuzes. Immers: volgens de wet van entropie zal iets dat breekt, zich nooit spontaan weer ont-breken. Voorzichtig en met besef van de breekbaarheid van het onderwerp, zoekt hij naar woorden om zijn  keuze te verantwoorden en vraagt hij zich af wat het betekent om te eindigen.

De compositie van muzikaal duo Fusus verbeeldt de kracht van potentie, hoe processen zich herhalen maar altijd ergens anders uit kunnen komen. De dans van Marlous van Noordwijk zoekt via spanning een weg tussen de verkramping van voorzichtigheid en de leegte van volledig loslaten.

 

2.  Dwaalvrees | audio, grafisch werk

Dwaalvrees is een poëtisch gedachte-experiment over wat leven in de stad doet met je blik op de wereld. Over de angst om niet zeker te weten waar je heen beweegt en de drang om chaos te beteugelen. 

Tekst, geluid en vormgeving verbeelden hoe een gedachte steeds verder buiten de kaders van het denken dwaalt en langzaam tot een vluchtige, onzekere en nooit volledig te vangen realisatie verwordt.

De bijbehorende dwaalkaart is binnenkort online te koop.

Mockup dwaalkaart.jpg

Klik hier om DWAALVREES te luisteren op Spotify

1.  Voyager | audio, animatie

In 1990 maakt ruimtesonde Voyager I op recordafstand van de aarde de  foto die later bekend zal komen te staan als 'The Pale Blue Dot'. Op die  foto is de aarde te vinden als een minuscuul bleek stipje in een verder overweldigend zwart.

 

VOYAGER onderzoekt onze verhouding tot het Grootse, probeert woorden en beelden te geven aan het gevoel van nietigheid, aan de realisatie dat we als atomen door dit leven bewegen; losse scherven van een ongrijpbaar geheel. Taal, muziek en sounddesign illustreren de paradoxale verbinding die we kunnen voelen tot het onmetelijke en de troost die we kunnen putten uit metafysische onzekerheid.

bottom of page